Wendbaarheid

Eén van de doelstellingen van het Roeselaarse OCMW is ‘ vereenvoudiging’, transparantie of ‘lean’. Moeilijke begrippen waarmee men bedoelt om complexe processen te vereenvoudigen en begrijpbaar te maken voor de gewone burger.

Een van Vlaanderens grootste ondernemers had een mooie leuze : ‘ KEEP IT SIMPLE’ of ‘ Hou het simpel’. In de loop der jaren heeft het OCMW, binnenkort het ‘zorgbedrijf’, vaak onder druk van andere overheden, zoals de gemeente, de provincie, het Vlaams Gewest, de Federale Regering, het RIZIV en de EU, processen op gang gezet, deze gewijzigd, verbeterd, aangepast, gecorrigeerd en verfijnd. Monsters van processen en besluitvorming. Heel veel blabla en weinig boumboum! Voor zowel de klant als voor de medewerker moeilijk te doorgronden. Het zweet breekt je uit en de schreeuw om ‘eenvoud’ en ‘doorzichtigheid’ is groot. Processen, structuren en communicatiewegen vereenvoudigen wordt een aparte, boeiende opdracht.

Nu fase II van de verbouwing van De Waterdam goed opschiet en de fundamenten van de keuken proberen bovengrond uit te piepen, kijkt men binnen het toekomstige ‘zorgbedrijf’ al naar het volgende project. Want een andere doelstelling van het OCMW is het comfort en  de service binnen de woonzorgcentra kwalitatief te verbeteren. Daarbij hangt het WZC Ter Berken aan het staartje en moet de twintig jaar oude accommodatie aangepakt worden en hergedecoreerd worden.

Slijtage laat zich tonen, zodat er werk aan de winkel is. Om dit goed te kunnen uitvoeren, zal niet verdieping per verdieping aangepakt worden, maar wel vleugel per vleugel, eerst links, dan rechts, of net omgekeerd. De helft van de residenten zal een ander onderkomen moeten vinden, waarbij de Waterdam zou kunnen helpen, omdat net op dat moment fase II zal afgewerkt zijn.

Om het wonen en werken echter zo ‘eenvoudig’ en aantrekkelijk mogelijk te maken, zou de eerste verdieping van de Waterdam vrij gemaakt worden voor onze tijdelijk gasten uit Ter Berken.

Voor de residenten van Ter Berken zou dit een ware verhuis en aanpassing inhouden, door o.a. tweepersoonskamers te betrekken. Maar ook voor de huidige bewoners van de eerste verdieping zou dit een transfer inhouden naar afdeling 2, 3 of 4. Voor de residenten van de eerste verdieping die momenteel een kamer betrekken in de Drafstaat houdt dit in dat ze een ruimere kamer zullen toegewezen krijgen in de Handelstraat.

Dit zijn de eerste voorzichtige plannen. Niks staat vast, er kunnen nog tal van wijzigingen en nieuwe scenario’s komen bovendrijven. Het is echter onze plicht U daarvan op de hoogte te stellen en het comfort van Uw verblijf, Uw wonen zoveel als mogelijk te garanderen.

Door het streven naar een betere service, naar een betere accommodatie, één van de doelstellingen van het OCMW of het Zorgbedrijf, moet onlosmakend naar een zekere wendbaarheid gevraagd worden. Aanpassing van de resident, zijn familie en vrienden, maar ook van de medewerkers. Zich weten aan te passen, met souplesse, om een betere toekomst te verzekeren is niet altijd makkelijk, maar maakt een deel uit van het leven, is de uitdaging van het leven, maakt de ‘jus’ en de ‘eeuwige jeugdigheid’ van het leven uit.

Het is een kunst om de teugels los in de hand te houden, om het paard en de kar steeds wendbaar te houden, om nieuwe wegen te kunnen inslaan!

Deruyter Dirk