Info gevraagd

  Beste familieleden en/of contactpersonen van onze bewoners.

  Het is onze bedoeling om jullie zo effectief en tevens zo snel mogelijk op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen. Tegelijkertijd kunnen we – via deze weg - de contactgegevens nog even aanvullen en op punt stellen (men kan veranderen van adres/telefoonnummer/email en er niet aan denken om dit door te geven). Alle gegevens worden alleen gebruikt om onze eigen administratie te vervolledigen.

  Daarom willen we jullie vragen om onderstaande strook in te vullen.

  Via het emailadres kunnen we veel meer mensen bereiken en ook rapper op de hoogte brengen van geplande activiteiten, feestelijkheden …. in het woonzorgcentrum. En uit ecologisch oogpunt, kunnen we ook besparen op het gebruik van papier. Misschien kan in de toekomst het huiskrantje van De Waterdam doorgemaild worden !

  Naam (verplicht)

  Adres

  Postcode/gemeente

  Telefoon

  Eventuele opmerking

  Telefoon

  Eventuele opmerking

  GSM

  Eventuele opmerking

  GSM

  Eventuele opmerking

  Uw email

  Uw email

  Naam familielid/kennis