MIA

Mia verlaat als hoofdverpleegkundige afd. 3 en 4 op 1 januari 2015. Net als ik was jij één van die weinige zeldzame West-Vlaamse studenten in Gent. Om God-weet-welke reden trok je naar het Universitair Ziekenhuis, om  je daar in perfect uitgedoste les-…